การกู้เงินซื้อบ้าน การกู้เงินสร้างบ้าน

การกู้เงินสร้างบ้าน
 
 
 
บ้านเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญของมนุษย์ เป็นศูนย์รวมของสถาบันครอบครัว
เป็นที่ที่ครอบครัวใช้ในการอยู่อาศัย พักผ่อน พูดคุย ดังนั้นบ้านจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในการดำรงชีวิตอันหนึ่งทีเดียวครับแต่กว่าที่เราจะได้บ้านสักหลังนึง
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีขั้นตอนการสร้างบ้านที่ต้องศึกษามีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากมาย โดยเฉพาะงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะมากำหนดรูปแบบของบ้าน เพราะบ้านเป็นทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าสูงไม่ได้มีราคาหลักหมื่นบาท แต่มีราคา
หลักล้านเลยทีเดียว ดังนั้น การสร้างบ้านแต่ละหลังต้องเริ่มต้นศึกษากัน
อย่างจริงจังทีเดียวครับตั้งแต่การหาเงินทุนสร้างบ้าน การหาแบบบ้าน การหาผู้รับเหมา
และอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน ในเว็บนี้จะได้รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างบ้านรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ในการสร้างบ้าน ให้ผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน
ให้ได้ทราบซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการสร้างบ้านดังที่จะนำมาเล่าให้อ่าน ตามหัวข้อต่างๆ
ตามลำดับครับ

 

ขั้นตอนการกู้เงินซื้อบ้านจัดสรร หรือสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง

การกู้เงินสร้างบ้าน

1. ติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้าน       การขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเริ่มจากติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อเคหะของธนาคาร  เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ คุณต้องนำหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน  หากในวันยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบ  คุณต้องนำเอกสารมาให้หรือมายื่นกู้ใหม่ในภายหลังและอาจทำให้การวิเคราะห์อนุมัติล่าช้าออกไป  หลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน


การกู้เงินสร้างบ้าน

ขั้นที่ 2  สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน
    เมื่อยื่นกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน ที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยทั้วไปใช้แวลาประมาณ 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

homeloan

ขั้นที่ 3  ธนาคารและสถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะทำการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของคุณ  รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ และจะแจ้งผลการขอกู้ให้คุณทราบ โดยปกติทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์  ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

การขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ในบางครั้งธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อและอนุมัติเบื้องต้น(Pre Approve) จากข้อมูล ณ เวลาที่ผู้กู้ยื่นเข้ามา แต่การอนุมัติดังกล่าวถือว่าเป็นผลการพิจารณาเบื้องต้น ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่สามารถทำสัญญาและเบิกเงินกู้ได้ เนื่องจากธนาคารอาจจำเป็นต้องทบทวนเครดิตของผู้กู้อีกครั้งก่อนทำสัญญาและเบิกเงินกู้จริง

การที่ธนาคารยังไม่สามารถอนุมัติอย่างสมบูรณ์ได้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ที่อยู่อาศัย (หลักประกัน) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะยังไม่แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และต้องใช้เวลานับปีกว่าจะเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ผู้กู้ได้มีเวลาเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาจะขอสินเชื่อ (เมื่อโครงการสร้างเสร็จ) ธนาคารจึงพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นให้ และอาจให้คำแนะนำในกรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเครดิตของตน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องโอนบ้าน

โดยปกติหากข้อมูลเครดิตที่ผู้กู้ยื่นให้ธนาคารเพื่อพิจารณาสินเชื่อ มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนเมื่อนับจนถึงวันที่จะโอน (เบิกเงินกู้) ธนาคารไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลเครดิตหรือเอกสารใหม่ แต่หากการอนุมัติเบื้องต้น เกินกว่า 3 เดือน ธนาคารจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้กู้จากเครดิตบูโรใหม่ และอาจต้องขอเอกสารอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบันจากผู้กู้ใหม่เช่นกัน ซึ่งหากผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นไปแล้ว และไม่ดูแลเครดิตของตนเองเป็นอย่างดี ก็อาจตกม้าตายในขั้นนี้ และถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ และไม่สามารถโอนบ้านได้ตามที่วางแผนไว้ก็เป็นได้

กู้เงินซื้อบ้าน

ขั้นที่ 4  ลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
      เมื่อได้รับอนุมัติกู้แล้ว  คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน
       สำหรับการดูแลเครดิตของตน ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ประการแรกคือ “อย่าก่อหนี้เพิ่ม” โดยเฉพาะภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระก้อนโตเป็นระยะเวลายาว เช่น สินเชื่อรถยนต์ นอกจากนี้ สินเชื่อผ่อนชำระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล สินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อบัตรเครดิต (กดเงินสดล่วงหน้า และผ่อนชำระ) ล้วนแต่เป็นการบั่นทอนความสามารถในการกู้เงินของผู้กู้ และอาจทำให้ยอดผ่อนชำระต่องวดของผู้กู้ (เมื่อรวมกับเงินกู้สินเชื่อบ้านที่ได้รับ Pre Approve แล้ว) สูงเกินกว่าความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ และธนาคารอาจปฏิเสธการให้สินเชื่อในขั้นนี้ได้

ผู้กู้อาจสงสัยว่ายอดผ่อนชำระต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น (จากการก่อหนี้เพิ่ม) จะส่งผลกระทบต่อการกู้เงินสินเชื่อบ้านอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การกู้สินเชื่อบ้านใหม่ 30 ปี วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ยอดผ่อนต่องวดประมาณ 6,000 บาท ดังนั้น หากผู้กู้ไม่มีรายได้ส่วนเพิ่มที่จะผ่อนสินเชื่ออื่นๆ และมีการก่อหนี้เพิ่ม โดยยอดผ่อนชำระหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 บาท (ต่องวด) จะทำให้กู้บ้านได้ลดลงประมาณ 170,000 บาท

การรักษาเครดิตประการที่สองคือ “ชำระหนี้สินทุกประเภทให้เป็นปกติ” สำหรับผู้กู้ที่มีหนี้สินใดๆ ที่มีอยู่ในระหว่าง Pre Approve ผู้กู้จะต้องรักษาเครดิตโดยการผ่อนชำระหนี้ทุกประเภทอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องไม่เป็น NPL ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนการอนุมัติขั้นสุดท้าย หากพบว่าภายหลังการอนุมัติเบื้องต้น และผู้กู้ไม่ชำระหนี้อื่นๆ และเกิดเป็น NPL ขึ้น ธนาคารก็อาจปฏิเสธสินเชื่อที่ได้ Pre Approve แล้วได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รักษาเครดิตไม่นับเฉพาะผู้กู้หลัก แต่รวมถึงผู้กู้ร่วมทุกคนด้วย ดังนั้น อย่าพึ่งนอนใจและใช้เงินจนมือเติบ ซื้อสิ่งของต่างๆ โดยการผ่อนชำระ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากธนาคารนะครับ

การดูแลการสร้าง

ขั้นที่ 5  โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน

     ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไป พร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ดั้งอยู่  ผู้กู้จะต้องเตรียมเงิน เป็นค่าจดทะเบียน จำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการโอนกรรมสิมธิ์ ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ้งโดยทั่วไปผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 

กู้เงินซื้อบ้าน

ขั้นที่ 6  รับเงินกู้
  เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้คุณเป็นแคชเชียร์เช็คเพื่อให้คุณจ่ายเงิน คงเหลือให้กับเจ้าของโครงการหรือผู้ขายต่อไป   เมื่อคุณได้รับเงินกู้แล้ว   คุณจะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา

 
บ้านรีสอร์ทแบบบ้านรีสอร์ท
สำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านที่เน้นบรรยากาศธรรมชาติแบบรีสอร์ทที่สามรถสร้างได้ในงบไม่เกิน 1ล้านบาท
สามารถเข้าดูรายะเอียดที่นี่ครับ แบบบ้านสวยราคาประหยัด